ยินดีต้อนรับเข้าสู่ JvTeamsoft

We Make Digital Ideas & Web Application

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วย Web Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและธุรกิจของคุณ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกับคุณ jvteamsoft.

team meeting
person graphic
reporting

Data Analysis

วิเคราะและออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร ตั้งแต่ขนาดเล็ก Mini Project ไปจนถึง Big Data

Data Reporting

ออกแบบและวิเคราะห์รายงานข้อมูลให้ตรงใจลูกค้าและเข้าถึงฐานข้อมูลสถิติต่างๆ ได้ตามความต้องการ

Web Site

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับองค์กรตามความต้องการของลูกค้าและบริบทของธุรกิจ

Web Application

พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Web Application สามารถทำงานได้ในหลากหลายอุปกรณ์

Grow your Business with our service & Project Ideas

จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีในด้านการพัฒนา Software และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ IT Solution ต่างๆ ของทีมเรา ทางทีมได้พัฒนาระบบงานร่วมกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์และสอดรับกับการพัฒนาในยุค Digital อยู่ตลอดเวลา Jvteamsoft พร้อมให้บริการตามความต้องการของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของท่าน โดยมีร้อยละของการพัฒนางาน Software ในด้านต่างๆที่ผ่านมา ดังนี้

WebApplication

90%

Database Design & API

80%

Website

75%

Wordpress Plug-in

70%

Python Project

50%

ผลงานบางส่วนที่เราสร้างสรรค์ WebApplication & WebsiteDesign

ติดต่อหาเราเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของท่านอย่างลงตัว

ด้วยทีมพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากว่า 10 ปี

เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของท่าน ติดต่อเรา : 084-7888-954